Previous
Next

Bangsa Johor Bahagia

Mengenai UTMBJB

‘Bangsa Johor Bahagia’ adalah projek pembangunan komuniti lestari sejak 2018 yang diilhamkan oleh DYMM Sultan Johor dan DYMM Permaisuri Johor

Program Pembangunan Komuniti Setempat

Komuniti Digital Beretika

Membina komuniti celik digital di Flat Kangkar Pulai sebagai Projek Perintis Bangsa Johor Bahagia dengan kerjasama Yayasan Zarith Sofiah dan Universiti Teknologi Malaysia.

Persekitaran Kejiranan Lestari

Projek yang melibatkan 30 orang penduduk pangsapuri, 3 Pakar dan 55 Pelajar UTM ini memfokuskan pembangunan Laman Edible BJB di Rumah Pangsa Kangkar Pulai.

Fasiliti Komuniti Sejahtera

Melibatkan pakar dan 11 pelajar dari Fakulti Alam Bina dan Ukur.  Dimulakan dengan pemprofilan penduduk serta audit fasiliti untuk mendapatkan maklumat demografi dan keperluan penduduk. 

Komuniti Berjaya

Program Komuniti Berjaya dilaksanakan untuk menyuntik elemen inspirasi dan perubahan minda penduduk dalam kalangan remaja dan wanita untuk lebih proaktif dan progresif dalam menjayakan impian Komuniti Sukses BJB.

Galeri BJB

Program Pembangunan Komuniti Setempat

Laman Edible

Laman Edible Bangsa Johor Bahagia merupakan hasil kerjasama dari YAM RAJA ZARITH SOFIAH, MPIP, UTM dan komuniti Flat Jentayu Kangkar Pulai. Laman ini mula dibina pada awal November 2019.
Maklumat Lanjut

Kebun Komuniti Kenari

Projek Pertanian Bandar : Kebun Komuniti & Pengkomposan di Flat Kangkar Pulai yang merupakan satu lagi projek di bawah inisiatif kejiranan hijau MBIP-UTM-GTALCC dengan kerjasama UNDP dan GEF.
Maklumat Lanjut