Audit Fasiliti

Kongsi Berita:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Aktiviti Audit Fasiliti dimulakan dengan taklimat oleh Prof. Madya Sr. Dr. Maimunah binti Sapri kepada ahli Skuad FKS dan pelajar jurusan harta tanah yang membantu penduduk membuat penilaian tersebut. Dua pelajar bersama wakil penduduk telah ditugaskan untuk membuat penilaian di setiap blok. Penduduk juga telah bekerjasama untuk membuat penilaian persekitaran di setiap aras.

Borang penilaian atau borang audit tersebut telah disediakan oleh pihak UTM CRES. Penilaian mengikut skala likert 1(sangat tidak memuaskan) hingga 5 (sangat memuaskan) ini memberi tumpuan kepada aspek kebersihan dan aspek keselamatan yang telah dihasilkan berdasarkan Indeks Shariah Malaysia (Prasarana dan Persekitaran) yang sangat menekankan elemen pemeliharaan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Untuk memastikan keadaan fasiliti sentiasa berada dalam keadaan baik, penilaian ini dicadangkan untuk dibuat pada setiap 4 atau 3 bulan sekali.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkini

10000 Langkah Bahagia

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSH) dan IKRAM telah bekerjasama menjayakan tiga aktiviti di Rumah Pangsa Bandar Baru Kangkar Pulai iaitu 10000 Langkah Bahagia Aktiviti