Bengkel Rekabentuk Persekitaran Lestari Bersama Komuniti

Kongsi Berita:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Pengenalan

Penglibatan adalah daripada empat golongan utama: Kanak-kanak, Remaja, Dewasa (25 hingga 45 tahun) dan Dewasa (46 hingga 70 tahun). Tujuan bengkel ini adalah untuk mengkaji keperluan komuniti pelbagai peringkat terhadap penambahbaikan persekitaran kejiranan yang akan dijalankan di Pangsapuri Kangkar Pulai.

Satu kajian awal telah dijalankan dalam bengkel rekabentuk bersama komuniti pada 8 Oktober 2018 di Blok Kenari, Pangsapuri Kangkar Pulai dan di Hutan Rekreasi UTM.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkini

10000 Langkah Bahagia

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSH) dan IKRAM telah bekerjasama menjayakan tiga aktiviti di Rumah Pangsa Bandar Baru Kangkar Pulai iaitu 10000 Langkah Bahagia Aktiviti