Bengkel Rekabentuk Persekitaran Lestari Bersama Komuniti

Pengenalan Penglibatan adalah daripada empat golongan utama: Kanak-kanak, Remaja, Dewasa (25 hingga 45 tahun) dan Dewasa (46 hingga 70 tahun). Tujuan bengkel ini adalah untuk mengkaji keperluan komuniti pelbagai peringkat terhadap penambahbaikan persekitaran kejiranan yang akan dijalankan di Pangsapuri Kangkar Pulai. Satu kajian awal telah dijalankan dalam bengkel rekabentuk bersama komuniti pada 8 Oktober 2018 …

Bengkel Rekabentuk Persekitaran Lestari Bersama Komuniti Read More »