Komuniti Berjaya

Pengenalan

Pelaksanaan aktiviti psiko sosiologikal yang kreatif dan inovatif dapat membantu ke arah pembentukan komunti yang bahagia dan bernilai tinggi. Pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) dengan kerjasama Pertubuhan IKRAM Malaysia kawasan Pulai (IKRAM Pulai) telah menjalankan pelbagai program yang melibatkan penduduk Pangsapuri Kangkar Pulai daripada semua lapisan umur.

Objektif

Projek