Komuniti Digital Beretika

Pengenalan

Seiring dengan perkembangan teknologi dunia, pendedahan kepada teknologi maklumat sewajarnya terarah kepada penggunaan yang cermat dan bermanfaat. Justeru itu, program ini berhasrat mendidik warga komuniti Rumah Pangsa Kangkar Pulai ke arah pembentukan komuniti digital yang beretika. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (UTMDigital) UTM.

Objektif

Kerangka

Projek