Komuniti Lestari

Pengenalan

Pembangunan kawasan kejiranan yang mampan dan berkualiti akan mengubah sesebuah kehidupan kepada keadan yang lebih baik, kondusif dan berkualiti. Pihak Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU) telah menjalankan penyelidikan awal dan program libat sama komuniti dalam membangunkan persekitaran ruang kejiranan yang kondusif di Pangsapuri Blok Kenari Kangkar Pulai.

Projek