Komuniti Sejahtera

Pengenalan

Fasiliti Komuniti Sejahtera bermatlamat untuk membantu pihak Perbadanan Rumah Pangsa Kangkar Pulai mengawal selia aktiviti dan tahap kebersihan, keselamatan dan keceriaan di blok-blok yang ditetapkan. Ia selaras dengan hasrat perbadanan untuk membendung perbuatan laku musnah (vandalisma) fasiliti yang sering berlaku di sana. Komuniti ini diketuai oleh Pusat Kajian Harta Tanah (CRES) dengan kerjasama Jabatan Hartanah, UTM.

Objektif

Transformasi

Komuniti Pangsapuri Sebagai Komuniti Digital Bangsa Johor.

Peningkatan

Kesedaran Pengunaan ICT Secara Beretika.

Realisasikan

ICT Sebagai Patform Jaringan dan Jalinan Komunikasi.

Manfaat

Memanfaatkan Teknologi Digital ke Arah Peningkatan Ekonomi dan Pembelajaran Sepanjang Hayat.

Projek