Kelab Inspirasi Jaya Remaja

Kelab Inspirasi Jaya Remaja menyuntik elemen inspirasi dan perubahan minda penduduk dalam kalangan remaja untuk lebih proaktif dan progresif dalam menjayakan impian komuniti sukses BJB.

Aktiviti