Pembangunan Media Sosial Komuniti

Pengenalan

Projek pembangunan media sosial komuniti ini bertujuan untuk mendedahkan komuniti dengan penggunaan media sosial seperti Facebook sebagai platform jaringan dan jalinan komunikasi antara penduduk Rumah Pangsa Kangkar Pulai. Beberapa aktiviti telah dilaksanakan antaranya bengkel penggunaan sosial media, ceramah penggunaan media sosial secara bijak, pendaftaran akaun media sosial dan program keusahawanan digital