Rekabentuk Persekitaran Lestari

Pengenalan

Kajian tapak telah dijalankan daripada 10 September hingga 1 Oktober 2018. Selain data inventori tapak, proses analisa tapak dalam mengenal pasti potensi dan kelemahan tapak seterusnya melakarkan idea dan konsep Pembangunan Persekitaran Kejiranan Lestari telah dijalankan. Kajian tapak ini merangkumi aspek pembangunan kawasan hijau, ruang ruang komuniti seperti ruang legar kolong, taman permainan, kawasan terbuka dan juga beberapa kawasan hijau.

Aktiviti