Kebun Komuniti Lestari

Pengenalan
Projek Pertanian Bandar : Kebun Komuniti & Pengkomposan di Flat Kangkar Pulai yang merupakan satu lagi projek di bawah inisiatif kejiranan hijau MBIP-UTM-GTALCC dengan kerjasama UNDP dan GEF.