Mengenai Kami

Bangsa Johor Bahagia

Pengenalan

Bangsa Johar Bahagia merupakan sebuah projek komuniti perintis yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Duli Yang Maha Mulia Permasuri Johor dengan hasrat untuk membantu meningkatkan kualiti hidup golongan miskin bandar di negeri Johor.

Untuk tujuan itu, projek ini memanfaatkan kepakaran Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan agensi-agensi lain dalam aspek pengurusan fasiliti, rekabentuk bangunan, pembangunan sosial dan transformasi digital. Projek ini juga dibiayai oleh Yayasan Raja Zarith Sofiah Negeri Johor (YRZSNJ) dan Yayasan Sultan Ibrahim Johor (YSIJ).

Pangsapuri Kangkar Pulai, sebuah kawasan perumahan berstrata kos rendah yang terletak dalam jarak 15 km daripada UTM telah dipilih sebagai lokasi bagi projek ini.

Carta Organisasi

"Program Bangsa Johor Bahagia bukan sahaja dapat mewujudkan sebuah kawasan kediaman yang lestari, malah diyakini mampu membendung masalah sosial dalam kalangan generasi muda, di samping membentuk masyarakat yang pro-aktif" Raja Zarith Sofiah

Objektif

Meningkatkan kualiti persekitaran kehidupan komuniti berstrata kos rendah dan sedarhana
Membentuk komuniti yang serangkai, proaktif, produktif dan memanfaatkan teknologi.
Melaksanakan program psiko sosiologikal kreatif dan inovatif bagi membentuk komuniti bernilai tinggi

Kerangka Bangsa Johor Bahagia

Sukses

Sukses

Komuniti Berjaya

Sejahtera

Sejahtera

Fasiliti Komuniti Sejahtera

Serangkai

Serangkai

Komuniti Digital Beretika

lestari

Lestari

Persekitaran Kejiranan Lestari

Komuniti Digital Beretika

Membina komuniti celik digital di Flat Kangkar Pulai sebagai Projek Perintis Bangsa Johor Bahagia dengan kerjasama Yayasan Zarith Sofiah dan Universiti Teknologi Malaysia.

Persekitaran Kejiranan Lestari

Projek yang melibatkan 30 orang penduduk pangsapuri, 3 Pakar dan 55 Pelajar UTM ini memfokuskan pembangunan Laman Edible BJB di Rumah Pangsa Kangkar Pulai.

Fasiliti Komuniti Sejahtera

Projek ini melibatkan pakar dan 11 pelajar UTM dari Fakulti Alam Bina dan Ukur. Ia dimulakan dengan pemprofilan penduduk serta audit fasiliti untuk mendapatkan maklumat demografi dan keperluan penduduk.

Komuniti Berjaya

Program Komuniti Berjaya dilaksanakan untuk menyuntik elemen inspirasi dan perubahan minda penduduk dalam kalangan remaja dan wanita untuk lebih proaktif dan progresif dalam menjayakan impian Komuniti Sukses BJB.