PROGRAM

Komuniti Digital Beretika

Membina komuniti celik digital di Flat Kangkar Pulai sebagai Projek Perintis Bangsa Johor Bahagia dengan kerjasama Yayasan Zarith Sofiah dan Universiti Teknologi Malaysia.

Persekitaran Kejiranan Lestari

Projek yang melibatkan 30 orang penduduk pangsapuri, 3 Pakar dan 55 Pelajar UTM ini memfokuskan pembangunan Laman Edible BJB di Rumah Pangsa Kangkar Pulai.

Fasiliti Komuniti Sejahtera

Projek ini melibatkan pakar dan 11 pelajar UTM dari Fakulti Alam Bina dan Ukur. Ia dimulakan dengan pemprofilan penduduk serta audit fasiliti untuk mendapatkan maklumat demografi dan keperluan penduduk. 

Komuniti Bahagia

Program Komuniti Berjaya dilaksanakan untuk menyuntik elemen inspirasi dan perubahan minda penduduk dalam kalangan remaja dan wanita untuk lebih proaktif dan progresif dalam menjayakan impian Komuniti Sukses BJB.